• ESG Investments 

      Follerås, Gustav.; Maasø, Kim Tveråli (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven undersøker forholdet mellom bedrifters samfunnsansvar og deres finansielle prestasjon i det Europeiske aksjemarkedet. Dette er gjort ved å beregne alphaer av en long-short zero investment strategi, der ...