• Heavy Metal Emissions from Primary Aluminium Production 

   Müller, Fride (Master thesis, 2022)
   Tungmetallutslipp i form av luftbårne partikler, eller støv, anses som en miljøbelastning og kan være helseskadelig for både mennesker og dyr. En bedre forståelse av forekomst og sammensetningen er derfor nødvendig for å ...
  • Heavy Metal Emissions through Particulate Matter from Aluminium Electrolysis 

   Tranell, Maria Gabriella; Aarhaug, Thor Anders; Müller, Fride (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Heavy metal emissions from the aluminium industry are mainly carried from the plant through fugitive particulate matter (PM) originating from the aluminium electrolysis pot room. To evaluate the behaviour of metal-carrying ...
  • Material Flow Analysis of FeSi Furnace at Elkem Bjølvefossen 

   Müller, Fride; Grande, Heidi (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å utføre en materialstrømanalyse for ovn 5 ved Elkem Bjølvefossen med utgangspunkt i råvaredata fra 2019. Antagelsen om 100% jernutbytte er grunnlaget for distribusjon av hoved- og ...