• Advanced Measurement Technique for Dispersion Stability Characterization 

   Lien, Markus; Midttun, Vebjørn (Bachelor thesis, 2021)
   For å oppnå optimal kostnadseffektivitet i oljeproduksjon, er det viktig å ta hensyn til trykkfall i transportrørledninger. Dette er igjen direkte påvirket av reologisk oppførsel med hensyn til emulsjonsstabilitet og ...
  • Constructing a Flow Loop for Laboratory Testing of Single Pipe, Batch Based Transport of Production Chemicals 

   Brodd, Herman; Snersrud, Dag Olav (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å konstruere en strømningssløyfe, designet for å videre utforske mulighetene for injeksjon av kjemikalier subsea gjennom én rørledning. Strømningssløyfen er konstruert på verkstedet på SINTEFs ...
  • Demulsification Methods for Oil and Water Emulsions 

   Hellberg, Axel; Bakken, Viktoria (Bachelor thesis, 2021)
   Det er viktig å skille olje- og vannemulsjoner for å kunne oppnå konsentrerte råoljeprodukter. Gravitasjonsseparasjon er den vanligste metoden, men ikke den mest effektive. Separasjonsmetoder som elektrokoalesens, sentrifuge ...
  • Gamma-isotoper i industriell radiografi 

   Kjørsvik, Eline; Bastiansen, Tone Marie Åsen (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstillingen i denne rapporten var å vurdere muligheten for å avvikle gamma-isotoper i indusriell radiografi. Store deler av arbeidet bestod av å utføre intervjuer med ulike bedrifter i bransjen. Det ble også utført ...
  • Kartlegging av korrosjon av gatelysmaster 

   Chagin, Egor (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn med dette oppgave er at i dag er det situasjonen med lysmastene i Trondheim er ut av kontrollen – vanskelig å oppdage korrosjon, og bestemme hvilke faktorer som påvirker. Dette skjedd på grunn av de siste 40 år ...
  • The Effect of Magnetic Field and Sulphide-Pollution on Corrosion Behaviour of Nickel-Aluminium Bronze in Seawater 

   Mørkve, Marte Sørtveit (Master thesis, 2015)
   The objective with this work was to investigate the corrosion behaviour of nickel-aluminium bronze in both pure and sulphide-polluted seawater, and possible synergy effects with an applied magnetic field (MF). Two different ...