• Motivasjon for fysisk aktivitet hos personer med depresjon 

      Mølmann, Anja (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Motivasjon for fysisk aktivitet hos pasienter med depresjon. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å skaffe informasjon om hvordan man som vernepleier kan motivere til fysisk aktivitet hos pasienter med depresjon i ...