• Design av vaskemaskin for malerpensler 

      Møller, Preben (Master thesis, 2014)
      Dette masterprosjektet er et resultat av en oppgave fra Creative Solutions, en liten gruppe entreprenører fra Kristiansand. Creative Solutions, heretter kalt C-SOL, har jobbet med en prototype for en maskin som vasker og ...