• Optimalisering av fagverksbjelke i stål 

      Møkkelgård, Marte; Malmei, Vilde; Zapffe, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
      Ved prosjektering av konstruksjoner blir man ofte stilt overfor restriksjoner til utforming. I oppgaven ble det tatt utgangspunkt i en eksisterende fagverksbjelke av stål i Tromsøbadet. Her ble det under prosjekteringen ...