• Ordre- og informasjonsflyt i en grafisk bedrift 

      Austrheim, Bente; Berbu, Bodil; Mæle, Ane; Norevik, Jørgen Reboli (Bachelor thesis, 2002)
      I følge bedriftens egne vurderinger er det i dagens situasjon for mange tilfeldige rutiner og for mye dobbeltarbeid. Vi har derfor tatt for oss ordreflyten i bedriften for å effektivisere og digitalisere denne, og foreslått ...