• Dimensjonering av boligblokk - Hundreogfemtien 

      Mæhlum, Silje; Lauvås, Amalie Teige (Bachelor thesis, 2019)
      Denne rapporten tar utgangspunkt i boligprosjektet Hundreogfemtien som skal bygges i Volsdalen, Ålesund. Hovedformålet med oppgaven er å få en god innsikt i selve dimensjoneringsprosessen, samt å oppnå gode ferdigheter ...