• Transient dynamikk i gasstransport 

      Lyssand, Torbjørn (Master thesis, 2011)
      Beregningsmodeller som i dag brukes til prediksjon og overvåkning av gasstransport, er stort sett basert på 1 dimensjonale betraktninger. Friksjonsfaktoren som brukes i disse modellene er gjerne av typen Colebrook-White, ...