• Because it is a neat shot : kamerabevegelse som forteljarteknikk i film 

      Lysne, Sondre Hellandsjø (Master thesis, 2016)
      I denne teksta analyseres kamerabevegelse i ei rekke filmar, og ser på korleis kamerabevegelse påverkar historieforteljinga i film. Kamerabevegelse kan påverke den visuelle intenisteta i filmen, og at dette kan brukast som ...