• Tidlig igangsettelse av amming - et steg i riktig retning? 

      Lyslo, Emma (Bachelor thesis, 2020)
      ABSTRAKT Innledning: Spedbarnsdødelighet har vært et stort problem for mellom- og lavinntektsland. Flere initiativ har satt igang arbeid for å minimere dødeligheten verden over. Ny forskning viser at tidlig igangsettelse ...