• Bruddkapasitet og stivhet for selvborende treskruer 

      Lynne, Marius Lien (Master thesis, 2011)
      Målet med denne oppgaven har vært å finne ut mer om hva som skjer i forbindelsen mellom aksialbelastede treskrue og tre når forskjellige parametere endres. Det er sett på bruddkapasitet og stivhet til forbindelsen med ...