• Styring i norske nyetablerte foretak 

      Lyngsmo, Morten; Müller, Sanne (Master thesis, 2016-09-23)
      Denne avhandlingen har som mål å studere hvordan styring utføres i norske nyetablerte foretak. Mer konkret undersøkes det hvilke virkemidler og verktøy som benyttes, samt hva som ligger bak implementeringen av disse. ...