• Med blikket hos kvinnen 

      Lyngnes, Ingvild (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven har hensikten å utforske hvordan konstruksjonen av blikk innenfor produksjon, fremstilling og resepsjon av film, kan påvirkes ut ifra kjønn. Gjennom et nærstudie av filmen Portrait of a Lady on Fire ...