• NYHETSMEDIENES FRAMSTILLING AV DIGITAL MOBBING OG TILTAK 

      Lynghaug, Kristian Storbakk (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan digital mobbing og tiltak blir omtalt i Aftenposten, Dagbladet og VG fra 2015 til 2019, som er de største nyhetsmediene i Norge. Metoden vil være en kvalitativ innholdsanalyse, ...