• Optimal dimensjonering og drift av mikronett 

      Lyngen, Jostein Johansen (Master thesis, 2021)
      Mikronett er små elektriske distribusjonsnett på et begrenset geografisk område som består av laster, energiproduksjon og energilagring som kan være helt uavhengig av det statlige distribusjonsnettet. Det blir spådd som ...