• Håndtering av flerspråklig mannskap i praksis 

      Lynge, Katrine; Ekerhovd, Thea (Bachelor thesis, 2017)
      Undersøkelsen er utført i forbindelse med praksis i Føy Vest, her er det valgt å undersøke problematikken rundt fremmedspråklig mannskap. På bakgrunn av flere ulike nasjonaliteter i Frøy Vest er problemstillingen satt til: ...