• Neuromorphic computing with ferromagnetic nano-oscillators 

      Lyngaas, Jens Anker (Master thesis, 2023)
      I løpet av de siste ̊arene har nevrale nettverk blitt fremtredende gjennom maskin- læring. Disse er ofte implementert p ̊a kommersielt tilgjengelige, transistorbaserte enheter, som ikke er godt egnet til ̊a etterligne ...