• The contribution of grid field firing rates to hippocampal remapping 

      Lykken, Christine Marie (Doctoral theses at NTNU;2020:171, Doctoral thesis, 2020)
      Bidrag fra gittercellenes (felt)fyringsfrekvens til remapping i hippocampus: Hippocampus er avgjørende for navigering og for episodisk minne, eller vår evne til å huske funksjonene "hva", "når" og "hvor" i en hendelse. ...