• LOUD! 

      Lykke, Are Årøen (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg produksjon av musikk i sjangeren drum and bass, og foreslår produksjonsteknikker som egner seg for å oppnå en «loud» miks. Under arbeidet med oppgaven har jeg skrevet og produsert tre ...