• Autisme og språk - En narrativ litteraturstudie 

      Lyche, Marianne (Master thesis, 2017)
      Dette er en masteroppgave i erfaringsbasert studie i logopedi ved NTNU i Tronheim. Tittelen er autisme og språk. Masteroppgaven handler om hvordan ordlæring og utvikling av begrepsforståelse foregår hos høytfungerende ...