• Internhusleie i helseforetak 

      Lybeck, Tom Darre (Master thesis, 2009)
      Sykehus i Norge er i all hovedsak både eiet og drevet av staten. Sykehusreformen som ble gjennomført fra 2002 ble kalt en eierskapsreform. Den har hatt tydelige likhetstegn med New Public Management (NPM) reformer som ...