• Beregning av generatorer ved modernisering av kraftverk 

      Lundseng, Aleksander; Vikan, Ivar (Master thesis, 2010)
      Bakgrunnen for dette prosjektet er det økte behovet for rehabilitering og oppgradering av vannkraftgeneratorer både i Norge og i resten av Europa. Behovet er basert på den store usikkerheten med å fastslå gjenstående levetid ...