• Barn som pårørende til psykisk syke foreldre 

      Lundheim, Vilde; Mansfield, Magnus Myklebust (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende til foreldre med psykisk syke foreldre. Metode: Som metode har vi tatt i bruk et systematisk litteratursøk, hvor vi kom frem ...