• Beregning og måling av lavfrekvent trinnlydisolasjon til bjelkelag 

      Lundgrenn, Erik O B P (Master thesis, 2017)
      Bygging av konstruksjoner med lette bygningselementer byr på flere utfordringer, og kostnadseffektive løsninger som tar hensyn til lydisolering er etterspurt. For lette etasjeskillere er problemer tilknyttet trinnlyd et ...