• Design av PCB antenne for 433 MHz 

      Lunde, Vegard (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven studerte man design av integrert antenne for 433 MHz. Det ble valgt å designe en invertert-F-antenne for bruk i røykvarsler produsert av ICAS AS. Invertert-F-antenne har den fordelen over monopolen at ...