• Foreldre som pårørende til barn under kreftbehandling 

      Lunde, Marte. (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å undersøke hvordan foreldre til barn med kreft opplever og håndterer hverdagen med et kreftsykt barn under behandling. Metode: Systematisk litteraturstudie med utgangspunkt ...