• Stempling av LB-bjelker i montasjetilstanden 

   Lunde, Ceselie; Lunde, Marie (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven omhandler torsjonspåkjente LB-bjelker i montasjefasen. Det er lagt stor vekt på å undersøke om det kan oppstå uforutsette krefter og momenter i denne fasen som vanligvis ikke tas hensyn til ved dimensjoneringen ...
  • Vurdering av ingeniørgeologiske forhold og stabilitet ved norske hvelvdammer 

   Lunde, Marie (Master thesis, 2013)
   Hvelvdammer overfører store deler av kreftene de blir pålagt til fjellsidene, og det forutsetter derfor at bergmassen er i stand til å motstå disse kreftene. %Det har blitt stilt spørsmål ved langtidsstabiliteten til noen ...