• Stempling av LB-bjelker i montasjetilstanden 

      Lunde, Ceselie; Lunde, Marie (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven omhandler torsjonspåkjente LB-bjelker i montasjefasen. Det er lagt stor vekt på å undersøke om det kan oppstå uforutsette krefter og momenter i denne fasen som vanligvis ikke tas hensyn til ved dimensjoneringen ...