• Miljøgate ved Høgskolen i Ålesund 

      Lunde, Anders Dahl; Brandsæter, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikten med denne oppgaven er å etablere et kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Ålesund, Dette gjøres i samsvar med konseptvalgutredningen sitt forslag for bypakke Ålesund konsept K4- ‘’kombinert konsept’’, som i første ...