• Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru 

      Lunde, Åsmund (Master thesis, 2015)
      Rapporten tar for seg prosjektering av en spennarmert betongbru. Utgangspunktet er tegninger av en fiktiv bru gitt av Statens vegvesen. Bruen oppføres i Trondheim kommune og er en plassprodusert etteroppspent bjelkeplatebru ...