• Fremtidig konkurranseevne for norsk treverk som bygningsmateriale 

      Waage, Haakon Lunøe; Lundby, Henning Øwre (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å vurdere den fremtidige markedssituasjonen for norsk treverk som bygningsmateriale. Analysen tar utgangspunkt i et omfattende litteraturstudie, 11 semistrukturerte intervjuer med ...