• Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner 

      Engelien, Ragna Ingeborg; Lundberg, Marianne Ege (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2008)
      Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik, seksjon sykepleie og Søndre Land kommune, hjemmesykepleien. Målet for prosjektet var å lage en veileder som tilfredsstiller kravene gitt i fagplan fra høgskolen i Gjøvik, ...