• Tidligfase i rehabiliteringsprosjekter 

      Lund, Ola Bråten (Master thesis, 2016)
      På verdensbasis tilbringer mennesker cirka 70% av tiden innendørs. I fremtiden vil man se nye utfordringer knyttet til klimaendringer, og i Norge er det et ønske om at hele 80% av den eksisterende bygningsmassen fortsatt ...