• Spin Pumping from Uniform, Non-collinear Antiferromagnets 

      Lund, Mike Alexander (Master thesis, 2019)
      Motivert av nylig teoretisk arbeid med spin pumping i to-subgitter magneter vil vi undersøke effekten av kryss-subgitter spin pumping på den totale dc spin pumpestrømmen pumpet fra en antiferromagnet, og om dette kan bli ...