• Beregning av betongelementbru - Utgangspunkt Giske-brua 

      Lund, Marianne Huse (Master thesis, 2016)
      Det er foretatt en kontroll i bruddgrensetilstand av betongelementbrua Giske bru i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket inkluderer håndbøker utgitt av Statens Vegvesen og eurokoder utgitt av Standard Norge. Den ...