• Elevers opplevelse av egen motivasjon og læring 

      Lund, Kristine (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven omhandler i hovedsak temaene motivasjon og læring. Oppgaven har tar utgangspunkt i og har fulgt et prosjekt i videregående skole. Problemstillingen for oppgaven har vært som følger: ”Hvordan opplever ...