• Kriterier for valg av kontorlokaler 

      Lund, Kristian Hogstad (Master thesis, 2013)
      En organisasjon utvikler seg over tid, noe som fører til at det utløses nye eller endrede krav til kontorarbeidsplassen og kontorlokalene. Utviklingen er at det ofte er fokus på tema som fleksibilitet, samarbeid og ...