• Blockchain and Sustainability: A Systematic Mapping Study 

   Lund, Eirik Harald; Jaccheri, Maria Letizia; Li, Jingyue; Cico, Orges; Bai, Xiaoying (Chapter, 2019)
   Sustainability is a topic of increasing interest. The United Nations has released a list of 17 goals for sustainable development for the global community. Blockchain is a recent technological innovation that shows great ...
  • Scalability of Blockchain-based Supply Chain Management Systems 

   Lund, Eirik Harald (Master thesis, 2019)
   Det er en økende interesse for bærekraftighet og bærekraftig utvikling. FN har kom- met med en rekke mål for bærekraftig utvikling for verdenssamfunnet for å kunne motvirke den voksende klimakrisen. Ett av FNs mål omhandler ...