• Sykepleie til barn under cytostatikabehandling med kvalme som bivirkning 

      Cole, Christopher Harris; Lie, Tonje Beathe Pedersen; Lund, Charlotte; Melbråten, Maria Lisa (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: For pasienter diagnostisert med kreft, er kjemoterapibehandling med kvalme som bivirkning et kjent fenomen. Selv om man i dagens medisinske verden har stadig fler effektive antiemetika, er det fremdeles mange pasienter ...