• Automatisert system for marin fiskeyngelproduksjon 

      Lund Jensen, Olav (Master thesis, 2008)
      Stor etterspørsel etter hvitfisk på verdensmarkedet har ført til økt interesse for oppdrett av marine fiskearter. For å oppnå en storskala produksjon av marin fisk kreves det også en storskala produksjon av fiskeyngel av ...