• Parents1 view on homework 

      Lukerstuen, Helena (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet i denne studien er lekser med hovedfokus på grunnskolen. Perspektivet vil være fra foreldre med barn i grunnskolen og deres syn på dette aspektet av skolen. Målet med studien er å utdanne meg selv og andre videre ...