• Energy consumption for domestic hot water use in Norwegian hotels and nursing homes 

   Walnum, Harald Taxt; Sørensen, Åse Lekang; Ludvigsen, Bjørn; Ivanko, Dmytro (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Domestic Hot Water (DHW) production constitutes a significant proportion of the energy demand of modern buildings, and as the building envelope is improved the share increases. This article discusses the results from a ...
  • Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer 

   Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn (Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Metode Undersøkelsen hviler ...