• Lokasjonstjenste for småbarnsfamilier 

      Lu, Songying (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven er en tjeneste- og interaksjonsdesignoppgave som omhandler en tjeneste for lokalisering av barn. Oppgaven er basert på en produktidé fra bedriften BSafer. For hver eneste dag oppstår det tilfeller ...