• Budsjettet i ideelle organisasjoner 

      Ludviksen, Cathrine; Lothe, Helene Elise (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan budsjettet utformes og brukes i en ideell organisasjon. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke søker å maksimere profitt, men som eksisterer for å oppnå et ideelt ...