• Oppdrettsnæringen på sosiale medier 

      Lorentzen, Tina (Master thesis, 2017)
      Temaet for denne oppgaven er oppdrettsnæringen på sosiale medier. Hensikten med studien er å få innsikt i hvordan sosiale medier fremstiller den norske oppdrettsnæringen og hvordan oppdrettsnæringen selv er tilstede. ...