• Frivillig innsats: Hindre i omsorgssektoren 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Tingvold, Laila (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen setter søkelys på omsorgsfeltet og utfordringer som oppstår når frivillig arbeidskraft søkes integrert med offentlige omsorgsytelser. Offentlige velferdsytelser rommer kvaliteter som prinsipielt skiller ...
  • Frivillige i omsorgssektoren – muligheter og barrierer 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Skinner, Marianne Sundlisæter (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i at staten og sivilsamfunnet har ulike egenskaper som kan vanskeliggjøre tett samarbeid på ulike felt. Vi tar for oss kommunale omsorgstjenester og stiller spørsmål om hva som kan tenkes å ...
  • Volunteers and informal carers’ contributions and collaboration with staff in Norwegian long-term care 

   Skinner, Marianne Sundlisæter; Lorentzen, Håkon Wergeland; Tingvold, Laila; Sortland, Oddrunn Elin; Andfossen, Nina Beate; Jegermalm, Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The article illuminates and discusses the realism of policy-makers’ goals to increase involvement of volunteers and informal caregivers in long-term care services in Norway. Drawing on multiple data sources, the article ...