• Aktiv omsorg - prioritering, kompetanse og kompetansebehov 

   Disch, Per Gunnar; Lorentzen, Gro (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;6/2012, Research report, 2012)
   Høsten 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegginger, undersøkelser og vurderinger av hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsom- rådet: Aktiv ...
  • Suksesser og snubletråder 

   Lorentzen, Gro (Rapportserie;1/2017, Research report, 2017)
   Høsten 2011 fikk Senter for omsorgsforskning, sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen aktiv omsorg. Aktiv omsorg er ett av fem strategiske satsingsområder ...