• Detaljprosjektering av VA-anlegg for Vegsundrabben 

   Solnes, Stephan R.; Rafteseth, Veronica (Bachelor thesis, 2021-05)
   Norsk: Denne oppgaven omfatter detaljprosjektering og tegningsproduksjon for vann, spillvann og overvann i et nytt boligområde på Vegsundrabben i Ålesund kommune. Vi har fått tildelt en VA rammeplan fra Norconsult. Dette ...
  • Impact of Climate Forecasts on the Microbial Quality of a Drinking Water Source in Norway Using Hydrodynamic Modeling 

   Mohammed, Hadi; Longva, Andreas; Seidu, Razak (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study applies hydrodynamic and water quality modeling to evaluate the potential effects of local climate projections on the mixing conditions in Lake Brusdalsvatnet in Norway and the implications on the occurrence of ...
  • Simulering av mikrobeforurensning i Brusdalsvatnet 

   Longva, Andreas; Relling, Andreas; Stranden, Eskil; Gausdal, Jonar (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven var å se på effekten av ulike mikrobeforurensningkilder i nærheten av Brusdalsvatnet. Kartdata, meteorologiske og hydrologiske data ble brukt som grunnlag for modellen. Simuleringene ble brukt ...