• Incremental self-deployment using virtual potential fields 

      Lone, Erlend (Master thesis, 2021)
      Denne avhandlingen undersøker hvordan mikrodroner kan trinnvis bli sendt inn i et ukjent område for å muliggjøre lokalisering av førsterespondere. Førsterespondere er de første som entrer et katastrofeområde og setter sine ...